Dlaczego systemy Corporate Performance Management
są lepsze od Excela?

Publikacje

Temat zarządzania wydajnością czy tzw. performancem przedsiębiorstwa coraz częściej poruszany jest w przedsiębiorstwach, ale jego przejawem są raczej pojedyncze działania i jednorazowe projekty, a nie kompleksowa metodyka, której podporządkowana jest cała firma i wszystkie jej działów. Podobnie jest w przypadku narzędzi klasy Business Intelligence – rośnie ich popularność, ale ich wykorzystanie często nie jest powiązane ze strategią i nie łączy ze sobą różnych działów ani funkcji firmy. Te luki wypełnia metodyka Corporate Performance Management (CPM), która jako specjalistyczny obszar Business Intelligence skupia się na zarządzaniu wydajnością organizacji poprzez monitorowanie i ciągłe mierzenie perforemance’u w oparciu o kluczowe wskaźniki KPI.

Dzięki wykorzystaniu systemów CPM firmy mogą zintegrować procesy planowania i zarządzania efektywnością. Wykorzystują też potencjał danych, ponieważ wszystkie działania oparte są na ich analizie oraz umiejętnym wykorzystaniu i przełożeniu na realia biznesowe. Kluczową korzyścią narzędzi klasy BI/CPM jest integracja różnych działań i procesów w ramach jednego oprogramowania, przez co firmy mają stały wgląd w sytuację w całej organizacji i mogą sprawnie podejmować strategiczne decyzje.

Możliwości jakie dają systemy
Corporate Performance Management:

1. Szybkie wdrożenie i widoczne korzyści

W dużych organizacjach szybkość wdrożenia ma kluczowe znaczenie. Systemy CPM są wysoce skalowalne, co pozwala firmom szybko reagować na dynamiczne zmiany potrzeb biznesowych. W wielu firmach obserwuje się nadal oparcie wielu zadań na Excelu, w tym pracy kontrolerów finansowych. Dane pobierane z Excela są jednak trudne w obróbce, a ich późniejsze przeprocesowanie (w celu integracji i zestawieniu z innymi danymi, pochodzącymi  z innych źródeł) jest wysoce czasochłonne i podatne na błędy. Wykorzystanie narzędzi CPM eliminuje ten problem, ponieważ dane pobierane są automatycznie, a ich integracja pozwala przekształcić wyniki analiz w adekwatne działania.

2. Mobilność

Dzięki korzystaniu z systemów CPM, specjaliści mogą uzyskać dostęp do wspólnego modelu danych bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym aplikacjom internetowym i mobilnym, których interfejsy pozwalają na przeglądanie raportów, wprowadzanie danych, integrację różnych źródeł informacji czy budowę własnych modeli. Takie rozwiązania umożliwiają dyrektorom finansowym i innym specjalistom ds. finansów i księgowości mobilne kontrolowanie wydajności procesów i zarządzanie działaniami i strategią w przejrzysty i zorganizowany sposób.

3. Efektywna analiza dużych zbiorów danych

Duże organizacje generują bardzo duże zasoby danych, które później muszą zostać przeprocesowane i przeanalizowane. Im potężniejszy jest arkusz, tym dłużej czeka się na odpowiedź na określone zapytanie czy finalizację kalkulacji. Kluczowym problemem analizy dużych zbiorów danych w Excelu jest mnogość arkuszy i wiele manualnych działań, przez co praca obarczona jest znacznym ryzykiem błędów i pomyłek. Systemy CPM zapewniają znaczną wydajność w procesowaniu potężnych baz danych i szybko generują wyniki prowadzonych analiz.

4. Zintegrowane prognozy, raportowanie i planowanie

Jak wspomniano wcześniej, systemy Corporate Performance Management integrują funkcje planowania, raportowania oraz budżetowania i jednocześnie wiążą je z zarządzaniem efektywnością. Dzięki temu firmy mogą działać bardziej elastycznie i szybko dostosowywać się do zmian w otoczeniu.

5. Elastyczność i dostosowanie do potrzeb

Systemy CPM mają jeszcze jedną istotną zaletę – mogą być wdrożone w formie, która najbardziej odpowiada potrzebom firmy. System można osadzić w chmurze, lokalnie na dyskach organizacji lub jako rozwiązanie hybrydowe. Korzystanie z chmury pozwala m.in. na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem narzędzia. Jego funkcje i konkretne „zadania” również dostosowuje się do preferencji klienta. Co więcej, dzięki zastosowaniu technik typu „agile”, cała implementacja systemu jest znacznie szybsza niż w przypadku innych rozwiązań do analizy i planowania.

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej uznanych na świecie systemów CPM jest Jedox.

Więcej informacji o systemie Jedox znajduje się tutaj.

Udostępnij:

Przeczytaj także.

Oferta Dokładne, transparentne, szybkie i elastyczne finanse w Twojej firmie

Skorzystaj na cyfrowej transformacji finansów w swojej firmie i stań się faktycznym partnerem dla biznesu.

Poznaj naszą ofertę