Jedox

Jesteśmy certyfikowanym partnerem wdrożeniowym firmy Jedox, która jest wiodącym dostawcą oprogramowania klasy Enterprise Performance Management (EPM) wykorzystywanego w około 2500 organizacji w ponad 140 krajach do planowania, budżetowania, prognozowania, raportowania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Zintegrowana platforma Planowanie, analiza i tworzenie raportów na jednej zintegrowanej platformie.

Jedox jest zintegrowaną platformą do zarządzania efektywnością firmy, której celem jest zapewnienie kompletnych, spójnych i wiarygodnych danych do prowadzenia wszechstronnych i kompleksowych analiz dla wszystkich użytkowników w firmie. Jedox zapewnia wszystko to, co jest do tego potrzebne, w tym samoobsługowe planowanie, budżetowanie i prognozowanie połączone z intuicyjnymi i szybkimi narzędziami do raportowania i analizy danych. Użytkownicy w całej organizacji, w dowolnym dziale, od finansów po sprzedaż i zasoby ludzkie mogą tworzyć przekrojowe plany i raporty w oparciu o tę samą logikę biznesową i model danych.

ExcelPLUS - zachowanie silnych stron arkuszy kalkulacyjnych z wyeliminowaniem ich wad.

Jeśli ktoś zna Excela, pokocha Jedox. Jedox zmienia zwykłego Excela w aplikację dającą pełne możliwości systemu klasy Business Intelligence i Enterprise Performance Management – od elastycznego modelowania danych do analiz ad hoc, raportowania KPI, zespołowego planowania i budżetowania do prognozowania predykcyjnego wspieranego silnikiem AI – wszystko dostępne bezpośrednio w tradycyjnym arkuszu kalkulacyjnym. Z kolei zbudowane w Excelu interaktywne raporty i formatki planistyczne można za pomocą jednego kliknięcia opublikować i udostępnić w przeglądarce poprzez Jedox Web i na telefonie poprzez aplikację Jedox Mobile.

Jedox eliminuje ryzyko

Związane z tradycyjną analityką opartą na arkuszach kalkulacyjnych, jednocześnie w pełni wykorzystując ich elastyczne możliwości oraz znajomy interfejs. Jest to możliwe dzięki przekształceniu Excela w rozwiązanie klasy korporacyjnej z:

  • szybką bazą danych typu in-memory z funkcją zapisu typu write-back pozwalającym na wprowadzanie danych do bazy bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego
  • kontrolowanym w pełni dostępem do danych dla użytkowników
  • możliwością koordynacji pracy poprzez konfiguralny workflow
  • bezproblemową natywną integracją danych z praktycznie każdego źródła zewnętrznego
  • możliwościami planowania w podejściu „top-down” czy „bottom-up”
  • ogromnymi możliwościami przeprowadzania analiz i raportowania

Łatwa konfiguracja i modelowanie danych według potrzeb.

Dzięki elastycznej architekturze i potężnemu silnikowi do modelowania danych Jedox pozwala działom finansów samodzielnie projektować własne rozwiązania przy minimalnym wsparciu IT. Niezależnie od rodzaju branży, działu, wielkości firmy czy typu organizacji możliwe jest budowa nieelastycznych aplikacji dla nawet bardzo złożonych organizacji z dużymi zbiorami danych, dowolnych scenariuszy oraz wieloetapowych procesów planowania, budżetowania, prognozowania i raportowania w poprzek całej organizacji.

Pełna współpraca w zespole i dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie

Jedox zapewnia dostęp do danych z możliwością realizowania przydzielonych zadań i współpracy w zespole na każdym typie urządzeń-poprzez przeglądarkę na laptopie lub tablecie czy poprzez aplikację na urządzenia mobilne. Jest to możliwe dzięki technologii Jedox „Unified View”, która zapewnia bezproblemowy dostęp do tych samych informacji i pulpitów nawigacyjnych z dowolnego urządzenia. Zapewnia to bogatsze wrażenia, większe zaangażowanie i pełną współpracę użytkowników biznesowych, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wydajności i dokładności – zawsze i wszędzie.

Zautomatyzowane planowanie i prognozowanie wspierane silnikiem AIssisted™

Wbudowany silnik Jedox AI przyspiesza transformację procesów planowania i prognozowania w działach finansów i biznesowych dzięki inteligentnemu wspomaganiu decyzji i automatyzacji

Dedykowane modele Jedox AIssisted™ do przygotowania danych, prognozowania predykcyjnego oraz analizy czynnikowej sprawiają, że planowanie i analiza finansowa staje się bardziej inteligentna. Dzięki temu czas potrzebny na planowanie i prognozowanie znacząco się skraca, przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności sporządzanych planów, prognoz i analiz.

Szybkie wdrożenie i łatwe skalowanie wraz z rozwojem firmy

Jedox oferuje intuicyjne modelowanie danych i prototypowanie, co przyspiesza projektowanie i budowanie docelowych rozwiązań gotowych do bezpośredniego wdrożenia w środowisku produkcyjnym, nawet na wczesnym etapie prac. Zgodność z podejściem agile gwarantuje pełną elastyczność podczas wdrażania oprogramowania. Oznacza to, że po zakończeniu projektu użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie modyfikować, rozwijać i skalować rozwiązanie bez wsparcia IT, ani pomocy z zewnątrz. Z kolei wielowymiarowa baza danych in-memory jest w stanie obsługiwać szybko rosnące i zmieniające się organizacje stosownie do potrzeb biznesowych. Dzięki temu w dowolnym momencie można szybko dodawać nowe moduły, funkcjonalności czy nowych użytkowników, zachowując przy tym tę samą wysoką wydajność i szybkość działania.

Szybki start dzięki gotowym modelom i aplikacjom planistycznym.

Jedox Marketplace udostępnia gotowe modele i aplikacje dla wielu różnych przypadków użycia oraz działów, np. finansów, sprzedaży, zasobów ludzkich i innych. Są one silnie konfigurowalne i składają się z dających się wyodrębnić komponentów, a także wykorzystują specjalistyczną wiedzę branżową i najlepsze praktyki z całego świata zebrane w trakcie ponad 20 lat istnienia Jedox. Dzięki temu po rozpoczęciu nowego projektu można szybko znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które można skonfigurować dla swoich wymagań biznesowych lub też wybrać z nich komponenty, które będą przydatne do zbudowania własnego, zupełnie nowego i oryginalnego według specyficznych potrzeb biznesowych.

Jedox

Wypróbuj Jedox już dzisiaj

Uprość planowanie z Jedox i rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś

Pobierz darmową wersję Jedox

Kontakt Zamów demo!