Digital Finance
Transformation

Wykorzystujemy wiodące technologie, aby dokonywać transformacji finansów, controllingu i analizydanych, dzięki czemu dyrektor finansowy i jego zespół mogą skupić się na współpracy z działami biznesowymi i bardziej wartościowych zadaniach strategicznych.

Digitalizacja finansów Zapewniamy wszystko to, co niezbędne dla efektywnej digitalizacji finansów.

 • Zaprojektowanie docelowych procesów organizacyjnych w zakresie planowania, budżetowania, zamknięcia miesiąca, raportowania, prognozowania oraz konsolidacji finansowej
 • Wdrożenie, rozwój i utrzymanie technologii informatycznych
 • Zapewnienie utalentowanych kontrolerów finansowych z dogłębną znajomością stosowanych technologii IT

Oferta Nasza oferta w obszarze cyfrowej transformacji finansów obejmuje

 • Integracja i automatyzacja planowania, budżetowania, raportowania, prognozowania, analizy i konsolidacji finansowej w jednym miejscu.

  Dowiedz się więcej

 • Kompleksowe zarządzanie procesem zamknięcia okresu i transakcji z jednostkami powiązanymi poprzez ujednolicenie danych i procesów księgowych, automatyzację powtarzalnej pracy, zapewnienie scentralizowanego i zintegrowanego obszaru roboczego dla wszystkich zaangażowanych osób oraz usprawnienie sprawozdawczości finansowej.

  Dowiedz się więcej

 • Efektywne wykorzystanie Power Query, Power Pivot oraz Power BI do integracji z zewnętrznymi źródłami danych oraz automatyzacji raportowania. A także unifikacja planowania, budżetowania i prognozowania w Jedox bezpośrednio z Power BI.

 • Tymczasowe lub stałe wsparcie kontrolera finansowego nowej generacji (FP&A as a Service), który łączy kompetencje finansowe oraz IT w zakresie nowoczesnych technologii w obszarze finansów i analizy danych do wykonywania codziennych zadań kontrolera finansowego w firmie oraz utrzymywania / rozwijania narzędzi IT (Jedox/Microsoft Power Tools).

  Dowiedz się więcej

Kontakt Skontaktuj się z nami.