Konsolidacja finansowa

Co oferujemy?

Dokonujemy kompleksowej automatyzacji procesów konsolidacji finansowej dla grup kapitałowych o dowolnej strukturze i standardach sprawozdawczości finansowej (IFRS, USGAAP, standardy lokalne), a następnie ich integracji z procesami raportowania, planowania, budżetowania i prognozowania.

Wykorzystujemy do tego Model Konsolidacji Finansowej dostarczany wraz z pakietem Jedox, który stanowi część ekosystemu danych Microsoft.

Dla kogo? Kto nas potrzebuje?

Nasi klienci zwracają się do nas gdy:

 • konsolidacja finansowa oparta wyłącznie na plikach Excel nie jest dłużej do utrzymania i wymaga nieakceptowalnego poziomu zaangażowania
 • oczekuje się od nich znacznego skrócenia czasu raportowania statutowego i zarządczego na poziomie skonsolidowanym
 • pragną zintegrować konsolidację finansową z procesami planowania, budżetowania, prognozowania, bieżącego raportowania oraz analizy danych w ramach jednego „źródła prawdy”

Korzyści Jakie korzyści
przyniesiemy dla firmy?

Gwarantujemy, że współpraca z nami przy uporządkowaniu i automatyzacji konsolidacji finansowej przyniesie szereg wymiernych korzyści.

 • Szybkie i zautomatyzowane procesy gromadzenia danych, kalkulacji wyłączeń i korekt konsolidacyjnych znacząco skracają czas niezbędny na sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Wysoka konfigurowalność pozwala zapewnić zgodność z wszelkimi standardami sprawozdawczości finansowej niezależnie od tego, czy są to standardy międzynarodowe, lokalne czy branżowe.

 • Na każdym etapie procesu konsolidacji jest on w pełni transparentny w zakresie przetwarzanych danych oraz kalkulacji wyłączeń i korekt konsolidacyjnych przez co jest pozwala audytorom szybko i sprawnie ustalić, skąd wzięły się wyniki.

 • Wysoka łatwość i elastyczność w przygotowaniu skonsolidowanych raportów na dowolne potrzeby.

 • Automatyczne sporządzanie skonsolidowanych rachunków wyników, bilansu i cash-flow w oparciu o dane budżetowane i prognozowane.

Nasze silne strony Dlaczego my?

Jest kilka powodów, dla których warto wybrać właśnie nas

01/

Głębokie zrozumienie zasad konsolidacji finansowej

Jesteśmy ekspertami w zakresie wymogów sprawozdawczości finansowej, dzięki czemu w naturalny sposób szybko wchodzimy w rolę partnera i „prawej ręki” dla dyrektora finansowego oraz głównej księgowej.

02/

Zapewniamy wiele opcji rozwiązań

Zawsze przedstawiamy kilka sposobów rozwiązania danego zagadnienia zostawiając szerokie pole manewru i wyboru.

03/

Zorientowanie na rezultat

Jesteśmy silnie zorientowani na rezultat, a nie liczenie przepracowanych godzin. Pracujemy szybko, sami szukamy potencjalnych rozwiązań, a w razie potrzeby wesprzemy mniej doświadczonych członków Waszego zespołu, wyjaśnimy im zasady konsolidacji i czego się od nich oczekuje. Będziecie nas ciepło wspominać

Efekty naszych prac Jak będzie działać zautomatyzowana konsolidacja finansowa?

Do automatyzacji konsolidacji finansowej wykorzystujemy model Jedox stworzony w kooperacji z firmą z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki temu niemiecka technologia i porządek zostały połączone z rygorystyczną metodyką oraz najlepszymi praktykami w finansach.

Całość uruchomiona w „żywym” środowisku produkcyjnym tworzy krystalicznie uporządkowany, spójny, elastyczny i w pełni kontrolowalny proces, na który składa się kilka etapów:

01/

Administracja strukturą grupy kapitałowej i zasadami konsolidacji

 • Ustalenie struktury grupy i segmentów operacyjnych, w tym jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone
 • Ustalenie udziałów własności bezpośrednich i pośrednich
 • Wybór metody konsolidacji, w tym metodą pełną, proporcjonalną lub metodą praw własności
 • Zarządzanie wersjami konsolidacji na potrzeby planowania, tworzenia scenariuszy, raportowania wewnętrznego i zewnętrznego
02/

Gromadzenie i walidacja danych

 • Zautomatyzowany import danych z systemów ERP, Jedox oraz innych źródeł
 • Import kursów walutowych (otwarcia, zamknięcia, średni lub inne)
 • Import danych wsadowych za pomocą szablonów Excel
 • Konfigurowalny workflow do zbierania danych od użytkowników
 • Reguły sprawdzające poprawność danych wsadowych
03/

Przygotowanie danych do konsolidacji

 • Wprowadzenie niezbędnych księgowań manualnych oraz automatycznych na poziomie jednostkowym oraz grupy kapitałowej
 • Uzgodnienie transakcji wewnątrzgrupowych
 • Translacje walutowe i ujęcie różnic kursowych

Kontakt Skontaktuj się z nami.