xP&A, czyli nowe podejście
do finansów w firmie

Publikacje

W ostatnim czasie w kontekście finansów zaczęły pojawiać się nowe terminy takie jak FP&A czy xP&A, które wielu jeszcze niewiele mówią, ale zwiastują ogromne zmiany w sposobie budowy i funkcjonowania działów finansów w firmie. Skąd się one wzięły? Krótko mówiąc z konieczności zwiększenia efektywności działów finansów oraz rosnących oczekiwań innych menedżerów w organizacji.

Dużo inwestycji w technologie
BI/CPM a mało efektów

W ostatnich 5-10 latach wiele firm (mówimy o krajach rozwiniętych) inwestowało w nowe technologie klasy BI/CPM wierząc, że przyniosą one znaczącą poprawę funkcjonowania planowania, budżetowania, raportowania i analityki w firmie. Niestety, nie do końca tak się stało. Zaczęto szukać przyczyn tego stanu rzeczy oraz sposobu poprawy sytuacji. I w ten sposób kilka lat temu narodziło się podejście, które zaczęto określać mianem xP&A (dotychczasowe podejście do finansów określa się niekiedy terminem FP&A, czyli Financial Planning & Analysis). Tutaj postaramy się wyjaśnić, na czym polega ta nowość.

Odpowiedź to zmiana roli
finansów w firmie

Zacznijmy od tego, że jedną z głównych kwestii, które stanowiły i ciągle stanowią częsty przedmiot dyskusji w firmach jest rola działu finansów w firmie. Pytania, które się pojawiają to m. in. „Czy biznes jest dla finansów, czy to finanse są dla firmy?”. „Czy to działy operacyjne mają dostarczać wkład dla finansów i w pełni im się podporządkować, czy też to dział finansowy ma pomagać działom operacyjnym i kreować wartość dodaną dla firmy?”

W odpowiedzi na te pytania wykształciło się nowe podejście do finansów w firmie określane mianem xP&A, czyli „cross planning and analysis”. Jego istotą jest centralizacja funkcji planowania i analizy danych w firmie obejmująca nie tylko dane finansowe, ale również operacyjne (np. zamówień sprzedaży, relacji z klientami, czasu dostaw, reklamacji, itp.), a następnie przekształcenie działów kontrolingu i analiz w centra kompetencyjne, które staną się partnerami biznesowymi dla działów operacyjnych. Ich celem ma być wsparcie analityczne i poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności różnych obszarów biznesu i w ten sposób generowania wartości dodanej dla firmy. W rezultacie:

planowanie, budżetowanie, raportowanie i analiza danych mają być przeprowadzane w sposób zintegrowany w całej firmie w ramach okresowych cykli pozwalając na wsparcie procesu budowania i wdrażania strategii na poziomie korporacyjnym, SBU oraz strategii funkcjonalnych w różnych obszarach działalności;

dane finansowe i operacyjne mają być zbierane i przetwarzane w sposób zcentralizowany pozwalając na pełny zakres prowadzonych analiz i uzyskanie holistycznego spojrzenia na przyczyny takiej lub innej efektywności firmy w różnych jej obszarach (dotychczasowe podejście często prowadziło do tworzenia wielu różnych niepowiązanych i wycinkowych baz danych, co po prostu nie działało);

rola działów finansów ma ewoluować i ich pracownicy mają nie tylko raportować „suche” wyniki, ale również dokonać ich analizy i dostarczyć wniosków oraz rekomendacji poprawy, które będą przydatne dla „biznesu”;

a także mają zostać wyeliminowane wszelkie silosy czy „ksiąstewka” z własnymi działami analiz, które posiadają własne dane, kierują się własnymi celami i funkcjonują często w oderwaniu od potrzeb całej firmy.

Często podkreśla się, że uzyskanie powyższych korzyści nie będzie możliwe bez odpowiedniej technologii. Ta zaś w międzyczasie dojrzała, firmy zaś coraz lepiej rozumieją, co mogą dzięki niej uzyskać i jak z niej korzystać. Wchodzimy zatem w nowy etap, kiedy połączenie nowych narzędzi, podejścia, procesów i umiejętności pozwala osiągnąć niespotykany dotychczas poziom dojrzałości organizacyjnej.

Nowe kompetencje
pracowników zespołu finansowego

W nowym podejściu szczególny nacisk kładziony jest na rolę finansów i kompetencje pracujących w nich członków zespołu. Od finansów oczekuje się, że będą wspierać menedżerów operacyjnych w identyfikacji i zrozumieniu występujących związków przyczynowo-skutkowych transakcji, zgłoszonych pomysłów na projekcje finansowe lub chociażby w analizie generowanych raportów finansowych (menedżer operacyjny może po prostu nie rozumieć przekazywanych mu zestawień). Do tego, działom finansów potrzebna jest wiedza z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, sprzedaży, produkcji, zarządzania procesowego czy zarządzania projektami.

Z kolei, aby efektywnie wykorzystać nowe narzędzia technologiczne nie wystarczy znajomość Excela. Potrzebna też będzie wiedza z zakresu informatyki i statystyki, jak np. umiejętność modelowania danych, projektowania procesów ETL, podstaw programowania, analizy szeregów czasowych czy analizy regresji, itd. Będzie ona niezbędna, aby efektywnie korzystać z nowych narzędzi technologicznych do analizy danych, jak np. Jedox, Microsoft Power Tools (Power Query, Power Pivot, Power BI), czy narzędzi AI, których popularność coraz bardziej rośnie.

Od czego zacząć
wdrożenie xP&A w firmie?

To co wiemy obecnie, to tyle, że osób o takich umiejętnościach praktycznie nie ma na rynku, a popyt na nie rośnie coraz szybciej. Dla wielu osób oznacza to konieczność doskonalenia się przynajmniej w wybranych obszarze. Będzie to stanowiło również wyzwanie dla wdrożenia podejścia xP&A w firmach. Dobrym rozwiązaniem będzie zatem dokonywanie tej transformacji w małych krokach i dzięki temu zbieranie doświadczeń, budowanie kompetencji i zespołu, a docelowo przygotowanie się do wdrożenia w pełnej skali.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów, z powodzeniem już od paru lat świadczymy usługi w obszarach digital finance oraz finansów przedsiębiorstw. Wykorzystujemy technologie liderów rynkowych, aby we współpracy z dyrektorami finansowymi i ich zespołami przeprowadzić udane transformacje manualnych i nieefektywnych procesów finansowych, księgowych i analitycznych. Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie finansów z dogłębną wiedzą informatyczną.

W ramach naszej usługi „FP&A as a Service” zapewniamy wsparcie utalentowanych kontrolerów finansowych mających odpowiednie doświadczenie i umiejętności, w zakresie finansów, technologii Jedox i Power BI / Query / Pivot, nazywanych przez nas Digital Finance Controller, Digital Talent lub po prostu Kontroler Finansowy z wiedzą IT, aby efektywnie wspierać dyrektorów finansowych w transformacji cyfrowej ich działów.

Dowiedź się więcej o naszej usłudze „FP&A as a Service” oraz efektach naszej wieloletniej współpracy z jednym z naszych Klientów w ramach usługi.

Udostępnij:

Przeczytaj także.

Oferta Dokładne, transparentne, szybkie i elastyczne finanse w Twojej firmie

Skorzystaj na cyfrowej transformacji finansów w swojej firmie i stań się faktycznym partnerem dla biznesu.

Poznaj naszą ofertę